• Witamy na Suwałki Forum informacyjne - Forum Suwałki.info.

Obwodnica Augustowa.

Zaczęty przez pioswa, 04 Sie 2006, 12:34:14

Poprzedni wątek - Następny wątek

trombka

Ciekawy finał opinii wyrażanej przez prof Tomaszewicza.


http://www.wiadomosci24.pl/artykul/profesor_stanislaw_klosowski_o_dolinie_rospudy_21651.html

Profesor Stanisław Kłosowski o dolinie Rospudy


Profesor Stanisław Kłosowski, dyrektor Instytutu Botaniki Uniwersytetu Warszawskiego, nadesłał do Wiadomości24.pl oświadczenie, w którym polemizuje z poglądami prof. Henryka Tomaszewicza na temat budowy obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy. Czyje poglądy przyjmie środowisko naukowców?
– W ostatnich dniach zarówno w prasie ogólnopolskiej (Nasz Dziennik) jak i regionalnej, podlaskiej (Gazeta Współczesna, Kurier Poranny) oraz w innych środkach masowego przekazu (www.wiadomosci24.pl) ukazały się wywiady z prof. H. Tomaszewiczem , pracownikiem Zakładu Botaniki Środowiskowej UW, dotyczące wpływu planowanej estakady nad Rospudą na bagienną dolinę tej rzeki - pisze prof. Kłosowski. – Niezależnie od tych wypowiedzi prof. Tomaszewicz przesłał swoje uwagi określane mianem ekspertyzy do premiera, ministrów środowiska i transportu oraz lokalnych władz w Augustowie. W związku z powyższym, jako kierownik Zakładu Botaniki Środowiskowej i dyrektor Instytutu Botaniki, do którego należy powyższy Zakład, pragnę przekazać kilka uwag.

Mieszkańcy Augustowa domagają się budowy obwodnicy. Zorganizowali kolejną blokadę. Fot. PAP/Paweł SupernakWysyłając pisma do premiera, ministrów i władz lokalnych Augustowa prof. Tomaszewicz ostemplował je pieczątką z nazwą Zakładu, co może sugerować, iż wypowiada się w imieniu całego Zakładu. Oświadczam, iż wypowiadał się tylko we własnym imieniu. Pozostali pracownicy naukowi oraz doktoranci Zakładu mają zupełnie inne zdanie na temat budowy estakady przez dolinę Rospudy - zgodne z uchwałą Rady Wydziału Biologii skierowaną do premiera i stanowiskiem PROP.

Ze zdziwieniem przeczytałem w mediach, że prof. Tomaszewicz przesłał do władz ekspertyzę dotyczącą inwestycji w dolinie Rospudy. Prywatne zdanie osoby, nawet posiadającej tytuł naukowy profesora to jeszcze nie ekspertyza. Ekspertyza powinna wynikać z konkretnych badań! Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że prof. Tomaszewicz nie prowadził i nie prowadzi na obszarze doliny Rospudy żadnych badań botanicznych i środowiskowych, żadnych pomiarów, symulacji, itp., które by upoważniały do określenia jego prywatnej opinii jako ekspertyzy.

Profesor Stanisław Kłosowski. Fot. Arch. Prof. S. KłosowskiPodobnie jak prof. Tomaszewicz od kilkudziesięciu lat zajmuję się badaniem ekosystemów wodnych i bagiennych, m.in. w północno-wschodniej Polsce. Obecnie wraz z doktorantami oraz współpracownikami prowadzę badania dotyczące procesów zarastania, zależności między układami przestrzennymi roślinności a siedliskiem oraz hydrologii w dolinie Rospudy. W związku z powyższym nie mogę pozostawić wypowiedzi prof. Tomaszewicza bez komentarza:
Zupełnym nieporozumieniem jest stawianie znaku równości między zagrożeniem doliny Rospudy nagłą drastyczną ingerencją człowieka (budowa estakady), a naturalnymi procesami zarastania (sukcesja). Procesom tym podlegają praktycznie wszystkie ekosystemy.


Człowiek swoją działalnością może przyczyniać się do przyspieszenia lub spowolnienia tych procesów. Stwierdzenie, że dla zachowania różnorodności biologicznej istnieje potrzeba prowadzenia na wielu obszarach czynnej ochrony przyrody jest dzisiaj truizmem. Wyjątkowość doliny Rospudy polega jednak na tym, że dzięki stosunkowo stabilnym warunkom wodnym, zapewniającym stałe uwilgotnienie torfowego podłoża, proces sukcesji zachodzi na tym terenie powoli i krajobraz torfowisk może zachować przez długi czas swój otwarty charakter nie wymagając zabiegów ochrony czynnej. Poza tym, teoretycznie zakładając, że kiedyś może zaistnieć potrzeba prowadzenia czynnej ochrony przyrody w dolinie Rospudy, nie jest to w żadnym wypadku argumentem za budową na tym terenie estakady.

Kolejnym kuriozum jest argumentowanie, iż „spaliny nie będą miały żadnego wpływu na roślinność doliny ponieważ w przeważającej większości (ponad 90%) są to rośliny o bardzo szerokiej amplitudzie ekologicznej i bardzo ekspansywne”. Pospolite rośliny szuwarowe mogą dokonać szybkiej ekspansji na terenie doliny Rospudy na skutek wzrostu żyzności siedliska. Ekspansja tychże roślin może z kolei doprowadzić do wyginięcie roślin mechowiskowych, które obecnie budują rozlegle otwarte torfowiska w dolinie Rospudy i które (m.in. ze względu na bardzo wąską amplitudę ekologiczną) należą do najbardziej zagrożonych gatunków flory europejskiej.

Całkowicie niezrozumiałe jest stanowisko sugerujące wykorzystanie obszarów leśnych a w szczególności tak unikalnego przyrodniczo obszaru jakim jest dolina Rospudy wraz z otaczającymi ją lasami, jako dobrego miejsca do kanalizowania spalin i innych zanieczyszczeń. Propozycja przenoszenia dróg na tereny leśne, a więc często cenne przyrodniczo, jest niepoważna a przede wszystkim stoi w sprzeczności Mieszkańcy Augustowa żądają obwodnicy. Fot. PAP/Paweł Supernakkoncepcją zrównoważonego rozwoju. Stworzenie systemu obszarów, połączonych korytarzami ekologicznymi, które będą tworzyły funkcjonalnie spójną sieć ekologiczną, to nie wymysł jakiegoś biurokraty z Brukseli, ale cywilizacyjna konieczność. Demagogią jest twierdzenie, że prowadzenie dróg przez pola, łąki i pastwiska to „zbrodnia przeciw ludziom”. Czy zatem prof. Tomaszewicz jest przeciwny budowie jakichkolwiek dróg w Polsce? Czy może proponuje, żeby odłożyć wszystkie budowy o dobrych kilkadziesiąt lat, a w tym czasie obszary przeznaczone na drogi zrenaturalizować i zalesić, tak, aby budowane następnie drogi mogły przebiegać przez obszary leśne?

Zupełnym nieporozumieniem jest ciągłe przeciwstawianie dobra człowieka („najważniejszy jest człowiek”), działaniom związanym z ochroną doliny Rospudy, co beztrosko powtarza też prof. Tomaszewicz. Przyrodę musimy chronić i robimy to nie przeciw człowiekowi, ale dla człowieka. Od czasu Raportu U Thanta o człowieku i jego środowisku (1969) zrozumiały to już liczne rządy, parlamenty i tysiące tzw. zwyczajnych ludzi, szkoda że nie wszyscy profesorowie biologii...

Prof. dr hab. Stanisław Kłosowski
Dyrektor Instytutu Botaniki Uniwersytetu Warszawskiego
Kierownik Zakładu Botaniki Środowiskowej

sabek

Wygląda na to że wygramy - Obwodnica zostanie wstrzymana

AA

I tu muszę was zdziwić bo wycinka drzew idzie dalej. =] a ekolodzy szybko się wyniosą (za sprawą policji albo tak jak było na Górze św. anny) :]

Wadim Grinko

a ty wycinką jesteś żywnie zainteresowany, bo jak słyszałem, drewno to idzie na opał twojego domu?

sabek

To tylko kwestia czasu -
Trybunał zatrzyma tę beznadziejną inwestycję.

Abcd

[cytat]To tylko kwestia czasu -
Trybunał zatrzyma tę beznadziejną inwestycję.[/cytat]
Myślę, że nie zatrzyma.
Po pierwsze Polska będzie zmuszona wypłacić wielomilionowe zabezpieczenie dla BUDIMEXU jakby budowa szła.
Po drugie nie chcę widzieć co zrobią mieszkańcy Augustowa jakby budowa stanęła (a wiadomo, że strajki mogą dużo..)

Wadim Grinko

1. Polska będzie musiała płacić o wiele większe kary niż odszkodowania dla Budimexu

2.Ja też nie chcę - żal mi ich, bo zostali oszukani przez polityków, a ci dalej pogrywają nimi urządzając igrzyska typu referendum w sprawie przegranej...

clod

Nie rozumiem tego zacietrzewienia, złości, a wręcz agresji zwolenników tej obwodnicy. Nie trafiają do nich żadne z argumentów. Uparli się i już. Rozmowa jak z dzieckiem. Na pytanie: Dlaczego? odpowiada: Bo tak!

Pozwolę sobie przytoczyć porównanie:

1. Budowa obwodnicy Augustowa z estakadą przez bagna w dolinie rzeki Rospudy.
2. Połączenie budowy obwodnicy Suwałk i Augustowa ominięcie bagien Rospudy przez poprowadzenie drogi w okolicach Chodorek.

Koszt inwestycji.
1. minimalnie 500 mln zł + aneksy
2. 660 mln zł

liczba mieszkańców, którzy skorzystają z inwestycji.
1. 30 tyś. mieszkańców Augustowa
2. Łącznie 100 tys. mieszkańców Suwałk i Augustowa.

Czas realizacji przedsięwzięcia.
1. Prace można zacząć w 2007 r. Bez pieniędzy z Unii - do kilkunastu lat.
2. Prace będą mogły rozpocząć się za dwa lata i po trzech kolejnych zakończyć.

Źródła finansowania.
1. Krajowy Fundusz Drogowy - zaledwie 20 mln zł na ten rok.
2. Oferta Unii Europejskiej o sfinansowaniu inwestycji w 75%

Problemy, które mogą się pojawić.
1. Droga będzie budowana na bagnach, co może utrudnić, podrożyć i opóźnić prace budowlane. Zniszczone zostaną chronione tereny Natura 2000, co wywołał protest Komisji Europejskiej. Wielce prawdopodobne jest wstrzymanie prac i nałożenie wysokich kar finansowych
2. Wykup gruntów i przygotowanie dokumentacji wymaga około 2 lat.

Wnioski nasuwają się same...
Tylko rzetelna i wytężona praca jednostki zapewni sprawne działanie kolektywu.

vanillacat

Na stronie głównej www.suwalki.info jest możliwość wzięcia udziału w ankiecie i zagłosowania nt obwodnicy.
Chodz nierownymi drogami, latwiej wytlumaczysz swoje potkniecia.

Abcd

[cytat]Czas realizacji przedsięwzięcia.
1. Prace można zacząć w 2007 r. Bez pieniędzy z Unii - do kilkunastu lat.
2. Prace będą mogły rozpocząć się za dwa lata i po trzech kolejnych zakończyć.[/cytat]
O to się tylko wszystkim rozchodzi. Bo potrzeba jest JUŻ! A więc  jak są już plany (ktoś je wcześniej musiał stworzyc przy uwzględnieniu natury), wszelkie badania zostały poczynione, wyznaczone a tu zonk. Czemu kiedy była ta trasa wyznaczana nie było podobnej debaty. Trzeba było myśleć wcześniej. Ja jestem za tym żeby owa droga powstałą - jak najszybciej się da. A co do przebiegu to szczerze mnie to rybka ;)
 8)

Wadim Grinko

Zonkiem moje drogie Abecadło to można nazwać te \"poczynione badania\".... czy te \"poczynione badania\" nie uwzględniały, skądinąd uzasadnionych, protestów ekologów i konfliktu z prawem unijnym? no więc się stało się i mimo \"poczynionych badań\" Augustowianie zostali wydudkani...

Abcd

Droga powstanie na bank i ekolodzy nie przeszkodzą (będą tak szybko schodzili z drzew jak na górze sw anny) =] byly zrobione badania i nawet podobo ktos zasadzil je, ze niby słabo były wykonane. Jednak przyznano rację tym co je liczyli. Przykro mi bardzo \"ekolodzy\' i jak macie jeszcze jakies ale to pojdzcie z łopatami i wykopcie te kwiatuszki i przesadzcoe je u siebie w ogrodku  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

Wadim Grinko


sabek

Oj to nie góra św Anny - tu na drzewach \"siedziedzi UE\"

Arvydas

ja myślę że każdy chce ta obwodnice, tylko dlaczego w takim miejscu
Sława wszystkim wojom

Szybka odpowiedź

W szybkiej odpowiedzi możesz użyć kodów BBC i uśmieszków tak jak przy normalnej odpowiedzi.

Uwaga: W tym wątku nie pisano od 120 dni.
Jeżeli nie masz pewności, że chcesz tu odpowiedzieć, rozważ rozpoczęcie nowego wątku.

Nazwa:
Email:

Skróty: naciśnij alt+s aby wysłać wiadomość, alt+p aby ją podejrzeć

SMF spam blocked by CleanTalk